Island 1974

I 1975 var kun ganske få af de gamle tørvegårde endnu beboede. Breiðargerði í Tungusveit blev fraflyttet senere samme år og ligger i dag som ruin.