Digital 2007 –

 

  • 2016 - 2019 St. Petersborg (5)

Fra revolutionen i 1917 og frem til Stalins definitive greb om magten i slutningen af tyverne fandtes i Sovjetunionen en bemærkelsesværdigt avanceret avantgarde indenfor alle kunstretninger, herunder også arkitekturen. Den nye tid krævede radikalt nye tilgange, også til byggeriet. I boligbebyggelser som Traktorgaden og Turbinegaden blev funktionalistiske tanker ofte pragmatisk kombineret med træk fra den traditionelle, lokale arkitektur, mens andre bygninger i udtryk og byggeteknik var mindst lige så banebrydende som for eksempel le Corbusiers i Frankrig og Bauhaus-skolens i Tyskland.