Digital 2007 –

 

Fra revolutionen i 1917 og frem til Stalins definitive greb om magten i slutningen af tyverne fandtes i Sovjetunionen en bemærkelsesværdigt avantgarde indenfor alle kunstretninger, herunder også arkitekturen. Her mente man, at den nye tid krævede radikalt nye tilgange, også til byggeriet. I boligbebyggelser som Traktorgaden og Turbinegaden er funktionalistiske tanker pragmatisk kombineret med den traditionelle, lokale arkitektur, mens andre bygninger i udtryk og byggeteknik var mindst lige så banebrydende som le Corbusiers i Frankrig og Bauhaus-skolens i Tyskland.