2017 Mogens Lassen, Østerbro

En gammel herskabslejlighed blev i midten af 70erne gennemgribende nyindrettet af arkitekten Mogens Lassen (1901 - 1987).
Så vidt vides ikke tidligere publiceret.