2017 Mogens Lassen, Østerbro

En gammel herskabslejlighed blev i midten af 70erne gennemgribende nyindrettet af arkitekten Mogens Lassen.
Så vidt vides ikke tidligere publiceret.