2024 23. april, gavlkvisten

Den øverste del af gavlkvisten mod Børsgade var så medtaget, at den blev taget ned.