2021 Nyholm, beskyttelsesrum

Omkring Søofficersskolen fra 1938 ligger en række beskyttelsesrum, intakte og tilgængelige. En veritabel tidsmaskine.

Teatermaleren Helge Refn (1908 - 1985) var vant til at sætte scenen med billeder i store formater.

Teatermaleren Helge Refn (1908 - 1985) var vant til at sætte scenen med billeder i store formater.