2021 Nyholm, beskyttelsesrum

Omkring Søofficersskolen fra 1938 ligger en række beskyttelsesrum, intakte og tilgængelige. En veritabel tidsmaskine.