2020 Leipzig Ringbebauung, Rossplatz

Typisk østeuropæisk Stalin-kransekage, opført 1953 - 1955. Tegnet af et arkitektkollektiv under ledelse af Rudolf Roher (1900 - 1968).
Hvis man kan se bort fra, at det var helt ude af trit med arkitekturen i resten af verden og blev skabt som propaganda for et brutalt diktatur, er det på sine egne besynderlige præmisser egentlig ikke noget dårligt byggeri.