2006 – 2008 Bakken om natten

Tanken strejfede mig helt tilfældigt en fredag aften i efteråret 2006: "Hvordan ser der egentlig ud på Bakken om natten, når der er vinterlukket?" Da der som sædvanlig ikke var noget i fjernsynet, lå det ligefor at tage ud og se efter. Det blev begyndelsen på en lang historie.