2002 Vilninus, Allesjælesaften

1. november, Allesjælesaften med lys på gravene på en ortodoks kirkegård i Vilnius.