1987 Mercato Centrale, Firenze

Kyndige stadeholdere og kritiske kunder.