Anholt


Som regel vil jeg helst ikke beskære mine optagelser overhovedet, og blot forstørre hele negativet. Men disse billeder er taget med et nyligt erhvervet Mamyia 7, som ikke har nogen særligt pålidelig søger, og derved kommer et udfordrende element af tilfældighed ind i procesen. Jeg prøver at genvinde kontrollen ved at skære lange, smalle billeder ud af optagelserne. Forholdet mellem det tilfældige og det styrede er noget helt centralt i den fotografiske proces.

Teknik:
Kamera: Mamyia 7.
Objektiver: 43, , 65, 80 og 150 mm.
Film: Kodak T-MAX 400 (E.I. 200),
Fremkaldt i XTOL

Antal billeder i serien:12

Overgaden oven Vandet 54 ▪ DK - 1415 Christianshavn ▪ Denmark ▪ +45 33 93 49 38 ▪ mail@j-fr.dk