Filmnat på Christianshavn


Ofte oplever jeg at langtids-eksponering af gadebelysning får det til at se ud som en scene, hvor der er sat lys til en filmoptagelse.

Men her er der faktisk tale om filmlys.
I forbindelse med en filmoptagelse i en lejlighed var der stillet en kolosal lampe op, som badede hele kanalen i et uvirkeligt lys.

Kameraer:
Linhof Technikardan 69 og Mamyia 7

Film:
Kodak T-MAX 400, EI 200,
fremkaldt i Tetenal Ultrafin

Antal billeder i serien:12

Overgaden oven Vandet 54 ▪ DK - 1415 Christianshavn ▪ Denmark ▪ +45 33 93 49 38 ▪ mail@j-fr.dk