Gangtunnel i Valby


Jeg kom tilfældigt forbi her i en sen nattetime, og blev slået af den mærkelige stemning i disse tunneller. De små søjler og den omfattende graffitti dannede en mærkelig helhed, som ledte tanken hen på et gravkammer fra oldtiden. Det var et problem at undgå direkte blænding fra lamperne, som enten skulle de skjules bag en søjle, hvilket begrænsede valget af optagelses-
standpunkt, eller skærmes af med hvad jeg kunne finde af pap og papir, som lå og blæste rundt i området.

Eksponeringstiderne er op til 4 minutter. En vis justering af den målte eksponeringstid er nødvendig, men langt fra så meget som for eksempel Kodak foreskriver. Jeg regner med, at en målt eksponering på 2 minutter højest skal forøges med 50 %, altså en faktisk eksponering på 3 minutter.

Teknik:
Kamera: Hasselblad
Objektiver: 50 og 120 mm
Film:Kodak T-MAX 400, EI: 200
Fremkalder: Tetenal Ultrafin

Antal billeder i serien:7

Overgaden oven Vandet 54 ▪ DK - 1415 Christianshavn ▪ Denmark ▪ +45 33 93 49 38 ▪ mail@j-fr.dk